Thủ Thuật Máy Tính

Cách tìm lại Key cho Windows bản quyền

Khi sử dụng Windows bản quyền, vì một lý do nào đó mà bạn vô tình cài lại Windows nhưng bạn lại lỡ làm mất key bản quyền, t…

Kiểm tra mức độ chai của pin laptop

Chai pin là tình trạng phổ biến và rất thường gặp khi sử dụng laptop. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những công cụ để kiểm tr…

Đọc file .SHS trên Windows 7

File có phần mở rộng .SHS là dạng file scrap được tạo ra khi copy nội dung từ file Microsoft Offcie 2003 và dán trực tiếp r…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào