Chia sẻ Kiến thức

Tìm hiểu về băng tần điện thoại

Trước hết là nói về 4 băng tần được hệ thống GSM sử dụng trên thế giới: 850 MHZ : mạng GSM850 thường sử dụng ở Bắc Mỹ. 90…

Cydia - Jailbreak là gì ?

Cydia là gì? - Cydia là kho ứng dụng của bên thứ 3 (không phải Apple) có được trên các thiết bị iOS (iPhone, iPad, iPod t…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào