Tạo Mã QR Code


Đây là công cụ tạo mã QR trực tuyến. Mã QR (QR Code) là một mã ma trận (hay mã vạch hai chiều) được phát triển bởi công ty Denso Wave (Nhật Bản) vào năm 1994 với tốc độ giải mã nhanh và có khả năng phục hồi nếu mã bị hư từ 7 -> 30%.

Lưu ý: Muốn tăng kích thước của ảnh qrcode 400x400 hay bao nhiêu tùy ý bạn thì chỉ cần thay đổi, thêm bớt giá trị.

Nội dung cần tạo mã QR (QR Code)
full-width