Đếm Ký Tự Online

Đây là công cụ giúp bạn đếm các ký tự trong văn bản của bạn một cách nhanh nhất và chính xác nhất, bạn chỉ cần sao chép đoạn văn bản và dán vào trong khung bên dưới, sẽ ngay lập tức hiện ra kết quả cho bạn.

Nhập nội dung văn bản vào khung bên dưới để bắt đầu đếm ký tự hiện có:

Kết quả:

full-width