iOS Firmware DownloadTrang này mình tổng hợp đường dẫn tải trực tiếp tất cả các phiên bản iOS mới nhất cho iPhone, iPad, iPod, Apple TV. Mình sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất khi Apple ra phiên bản kế tiếp.

iPhone firmware download

iPad software download

iPod software download

Apple TV software download

{fullWidth}