Chuyển đổi Code

Công cụ này nhằm chuyển đổi một số ký tự đặc biệt (như <, >, ", ...) sang các dạng mã HTML tương ứng để dán vào bài viết hoặc bình luận trong blog mà không gặp lỗi. Đặt biệt nó hữu ích trong việc giải quyết lỗi không Lưu được khi chèn thêm các đoạn code vào giao diện. Đây chỉ là 1 ứng dụng đơn giản được viết bằng Javascript, nhưng khá hữu ích.


Chuyển < thành &lt;
Chuyển > thành &gt;
Chuyển & thành &amp;
Chuyển " thành &quot;
Chuyển ' thành &#039;full-width