Header Ads

Tạo mã quảng cáo Adsense đáp ứng

Kích thước trên máy tính (Xem hướng dẫn)

Width   

Height  

Kích thước trên máy tính bảng (Xem hướng dẫn)

Width   

Height  

Kích thước trên điện thoại (Xem hướng dẫn)

Width   

Height  

Mã Quảng Cáo: Tạo đơn vị quảng cáo đáp ứng từ tài khoản AdSense và cung cấp thông tin sau đây.

data-ad-client id  

data-ad-slot id     

Sao chép đoạn mã sau và Dán vào trang web của bạn

[full_width]
Được tạo bởi Blogger.