Hiệu ứng Chữ Gradient trên Filmora

Gradient có những dải màu đẹp, nếu bạn biết cách kết hợp chúng thì sẽ cho ra những hiệu ứng rất đẹp.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo hiệu ứng chữ màu Gradient đẹp trên phần mềm dựng phim Filmora.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét