Chia sẻ Key Windows 11 Bản Quyền tất cả phiên bản

Windows 11 đã ra mắt với giao diện cực đẹp và nhiều tính năng mới, tuy nhiên, sau khi cài đặt thì bắt buộc chúng ta phải Kích Hoạt cho nó mới có thể sử dụng được Bản Quyền Windows 11.

Và một điều nữa là giá thành hơi cao, để mua và trải nghiệm hết những sản phẩm của Windows thì đôi khi phải suy nghĩ lại.

Nếu bạn không Activate Windows thì Máy Tính sẽ hạn chế một số tính năng như:

  • Ở góc dưới cùng bên phải sẽ xuất hiện dòng chữ Activate Windows. Windows 11 sẽ thường xuyên gửi thông báo yêu cầu bạn kích hoạt bản quyền.
  • Trong ứng dụng Settings sẽ hiển thị thông báo: Windows isn't activated, Activate Windows now, nói rằng Windows 11 chưa được kích hoạt và yêu cầu người dùng kích hoạt ngay.
  • Bạn không thể thực hiện các thao tác như thay đổi Hình nền, Màu sắc, Màn hình khóa, Chủ đề,... Tất cả các tùy chọn liên quan đến cài đặt Personalization đều bị vô hiệu hóa hoặc không thể truy cập được.
  • Các bản cập nhật và bản vá của Windows 11 sẽ không được cập nhật hết.
  • Một số ứng dụng ở Microsoft Store và tính năng sẽ bị tạm khóa hoặc không thể truy cập được cho đến khi máy tính của bạn được Activate Windows.

Danh sách Key Windows 11 bản quyền tất cả phiên bản

Key Win 11 Home

TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3
TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
YTMG3-N6DKC-DKB77–7M9GH-8HVX7

Key Windows 11 Pro

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
NVTPG-P4YBM-KDH2X-GHQ99-66PKM
NF3RK-PHM7C-8743J-X2X92-J44DB
4BHJN-93KVQ-9TB6T-J7787–4C2KG
N2WRX-V2GR7-H9FFH-4FG3W-QDBP6
G6NFH-GB7PY-X4JWP-6G4GX-8QKTT
YW9TN-9M6H7-MKTJ4-H7FQW-4VV3B
N4KK9-J9FPQ-7FT9R-RKTP7-QPFC6
43G2H-MNDD2–83JWD-KM2DD-KKXTT
P686W-YN7C2-BMWM6–64J4P-TMT6T
97QN7-C9MMK-9GPPV-CJCQX-66PKG
96DJN-KC9QJ-CWPRM-3RXBY-6VJXG
DR2BD-2DN83-PYRHX-P2T8Q-2WF9G
PCXN6-QPVG2-K6RP9–3P6HC-4RG6T

Key Windows 11 Home Single Language

BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH

Key Window 11 Education

NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
YNMGQ-8RYV3–4PGQ3-C8XTP-7CFBY
8HGNF-QDH27-J4VM6-X37TD-3PF73
93R6N-DY6B7–6FH8B-J4F4X-QV7YQ
9H4WX-TN8WC-7CFYX-HC4TM-QJ4BQ
BCMB9-QNY94-Q279R-VMHGY-G3CH3
B983N-2T7V8-B8BXK-29FWX-RM64D
9HC3C-N4772-D4WPR-PFHFP-TMVYQ
B7RBD-4NY6J-6JK4Y-K63GQ-4GFBQ
9HHCQ-NW8GB-TYH6M-9CGV6–3V7YQ
9KNCH-4FJF3–2MPFG-V4QDG-BP3FD

Key win 11 Enterprise

F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF
9MNVQ-WMHGD-TTG9C-3M9CY-F9CJR
BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF
KCJGC-X8NVT-2Q4T9-RYQDJ-33WWR
NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F
QG2NR-J3M4R-VPXVY-3C7PW-Q69R4
NM2DF-K222V-PD7HF-MGR32-V8RCF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét