Cách tải File Mp3 lên Host Miễn Phí để Lưu Trữ

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách tải file mp3 lên host miễn phí archive.org để lưu trữ, cách sử dụng và lấy link trên trang web này luôn, để sử dụng nó cho website truyện audio.

Link host miễn phí: https://archive.org

Đăng nhận xét

0 Nhận xét