Cách để không cho người khác Gắn Thẻ bạn trên Facebook

Hiện tại, có rất nhiều người gắn thẻ bạn để quảng cáo sản phẩm của họ, những cái này làm cho bạn rất khó chịu.

Với hướng dẫn này sẽ giúp bạn ngăn không cho người khác gắn thẻ bạn, bạn có thể quyết định ẩn hoặc hiện những bài viết bị gắn thẻ đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét