Cách theo dõi vị trí người khác trên Facebook

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách theo dõi vị trí của người khác trên Facebook, biết được họ đang cách mình bao nhiêu km và lên mạng gần đây nhất là cách mấy giờ.

Bạn hãy xem hết hướng dẫn để biết cách làm ngay nhé.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét