Hướng dẫn xóa hiệu ứng Effects trên Filmora X

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách xóa những hiệu ứng không cần thiết trên Filmora X.

Giúp bạn có thể chọn lọc và giữ lại những hiệu ứng cần thiết, giúp bạn giải phóng thêm dung lượng trên ổ cứng của bạn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét