Cẩn thận mất kênh Youtube của bạn với những trang Web này


Có một số Website sử dụng tính năng truy cập vào tài khoản Google của bên thứ 3, nhằm thao túng tài khoản Youtube của bạn.

Nên mình làm video này để cảnh báo cho bạn cẩn thận mất kênh Youtube khi sử dụng những dịch vụ này. Bạn hãy xem ngay video này nhé.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét