Hướng dẫn hiển thị phần trăm pin trên điện thoại Realme


Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách hiển thị phần trăm pin trên dòng điện thoại Realme.

Giúp bạn biết được lượng pin trong điện thoại còn lại bao nhiêu để nhanh chóng sạc pin cho nó, tránh bị sụp nguồn đột xuất.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét