Hướng dẫn dùng 2 ứng dụng Facebook, Zalo, Instagram trên điện thoại Oppo


Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách nhân bản ứng dụng, để sử dụng cùng lúc 2 ứng dụng Facebook, Zalo, Instagram trên điện thoại Oppo Reno 4.

Giúp bạn có thể dùng 1 cái để làm công việc, còn 1 cái để chát chít, giao lưu với bạn bè.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét