Cách làm mờ viền đen 2 bên video với Filmora 9


Khi bạn quay điện thoại mà để đứng, để dọc màn hình, hoặc bạn quay phim màn hình thì nó sẽ xuất hiện viền đen 2 bên video.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm mờ viền đen 2 bên video bằng phần mềm dựng phim Filmora 9.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét