Cách tạo biểu tượng Shutdown - Restart - Sleep - Hibernate trên Windows 10


Hướng dẫn này sẽ giúp bạn có thể tạo được biểu tượng Shutdown - Restart - Sleep - Hibernate trên máy tính sử dụng Windows 10.

Giúp bạn có thể Tắt máy hoặc Khởi động lại máy nhanh hơn chỉ cần click chuột vào nó.

Tác vụLệnh
Tắt máy tính (Shutdown)Shutdown.exe -s -t 00
Khởi động lại máy tính (Restart)Shutdown.exe -r -t 00
Khóa máy tính (Lock)Rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation
Ngủ (Sleep)Rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
Ngủ đông (Hibernate)Rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState

Bạn hãy xem hết video để là làm được ngay nhé.
Đăng nhận xét

0 Nhận xét