Kiểm tra tình trạng iPhone trên Apple khi mua máy mới


Apple cho phép người dùng có thể kiểm tra tình trạng máy qua số series của máy. Nếu bạn có số series bạn có thể biết được tình trạng máy, thời gian bảo hành.

Và nếu các thông tin bạn nhận được trên trang kiểm tra của Apple cho thấy là máy không còn thời gian bảo hành đủ 12 tháng hoặc đã hết thời gian bảo hành... thì máy đó không phải là máy mới hoàn toàn.

Trang web để kiểm tra thông tin của Apple:

https://checkcoverage.apple.com/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét