Hướng dẫn chặn website bất kỳ trên tất cả các trình duyệt


1. Lấy địa chỉ IP của google.com:

Vào Start --> Run --> gõ vào cmd --> đánh lệnh: ping google.com ta lấy được địa chỉ IP của google.com là 72.125.71.103 (bạn nên thử đánh IP lấy được vào thanh địa chỉ trên trình duyệt xem có vào được đúng trang bạn cần hay không, nếu không hãy dùng trang khác).

2. Vào thư mục có đường dẫn C:\WINDOWS\System32\Drivers\etc tìm file có tên là hosts (file này không có duôi file).

3. Click đúp chuột vào file hosts, cửa sổ Open With hiện ra, chọn Notepad rồi OK để mở file.

4. Trong Notepad, nhập thêm các dòng sau vào nội dung của file:

72.125.71.103 dantri.com.vn
72.125.71.103 360.yahoo.com
72.125.71.103 clip.vn

Trong đó 72.125.71.103 là địa chỉ IP của google.com vừa lấy được ở trên, còn phần sau là tên miền của các trang web bị chặn (chú ý: giữa IP trang đích và tên miền bị chặn phải có ít nhất một dấu cách).

* Nếu bạn không thích trang đích chuyển về là google.com bạn có thể thay bằng địa chỉ IP của trang khác, hoặc đơn giản bạn chỉ muốn chặn truy cập mà không muốn chuyển về trang khác thì sử dụng địa chỉ IP của local là 127.0.0.1

* Khi thêm tên miền một trang web vào danh sách bị chặn, bạn nên thêm cả trường hợp tên miền đó có www đằng trước nữa để triệt để hơn.

5. Save lại và chờ một lúc là có tác dụng ngay, nếu không có tác dụng bạn hãy khởi động lại máy là được.

Bây giờ bạn có thể vào trình duyệt và kiểm nghiệm được rồi.

File HOSTS chứa gì?

File HOSTS là file chứa thông tin quy định sự ánh xạ tương ứng (mapping) giữa một tên miền và một địa chỉ IP, nội dung file này được nạp vào bộ nhớ cache của hệ thống mỗi khi khởi động máy. Windows tìm địa chỉ IP của một tên miền ở trong file này trước, nếu không có, nó sẽ tìm tiếp trên các máy chủ phân giải tên miền khác trên mạng. Bạn có thể sửa đổi nội dung của file này để gán một địa chỉ IP cho một tên miền bất kỳ.

Với những ai đang bị chặn, có thể tham khảo thêm cách truy cập vào các trang web bị chặn.

Nếu file host không save được thì vào "Start", chọn "All Programs", chọn "Accessories", click chuột phải vào Notepad, sau đó chọn "Run as administrator".

Nếu bị hỏi pass thì nhập pass của administrator vào rồi chọn "Allow".

Mở file host hoặc lmhosts(vista), chỉnh sửa và lưu lại.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét