Hard reset Q-Smart S20


- Đầu tiên bạn nhấn tổ hợp phím: Volume Down (-) + Home + Power.

- Chờ khi nào màn hình hiển thị biểu tượng Android thì bạn thả tay ra.

- Bạn dùng phím Volume Down (-) di chuyển xuống hàng (Wipe data/ factory reset), nhấn phím (Power) để đồng ý.
- Tiếp đến dùng phím Volume Down (-) chuyển xuống hàng (Yes --- delete all user data), nhấn phím (Power) để đồng ý.
- Chọn Reboot system now và bạn chờ khởi động lại máy, thế là xong.
- Chúc bạn thành công !

Đăng nhận xét

0 Nhận xét