Hard reset Mobiistar Touch Bean 402c


Hard reset điện thoại Mobiistar Touch Bean 402c là đưa máy về chế độ nhà sản xuất, xóa hết dữ liệu của máy.

Giúp bạn xóa mật khẩu màn hình, treo logo, lỗi phần mềm của máy.

- Trước hết bạn hãy tắt nguồn điện thoại.
- Bạn nhấn tổ hợp phím Volume Up + Power (Nguồn).
- Máy sẽ hiện lên hình để chọn chế độ boot như bên dưới:


- Dùng phím Volume Up (+) để di chuyển lên xuống, và chọn dòng [Recovery Mode], nhấn Volume Down (-) để đồng ý.
- Màn hình sẽ vào xuất hiện con Android có dấu chấm than như bên dưới:


- Nhấn phím Power (Nguồn) để vào chế độ Recovery như hình bên dưới:


- Dùng phím Volume Down (-) để di chuyển lên xuống, và chọn dòng (Wipe data/ factory reset), nhấn Volume Up (+) để đồng ý.
- Tiếp đến dùng phím Volume Down (-) chuyển xuống hàng (Yes --- delete all user data), nhấn Volume Up (+) để đồng ý.
- Chọn Reboot system now và bạn chờ khởi động lại máy, thế là xong.
- Chúc các bạn thành công.

Lưu ý: Khi bạn Hard Reset lại máy thì:
- Dữ liệu trên máy sẽ mất hết ( hình ảnh,phim, danh bạ lưu trên máy... sẽ mất).
- Dữ liệu trên thẻ nhớ và sim còn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét