Tổng hợp mã bí mật của Android


Hôm nay mình sẽ tổng hợp tất cả mã bí mật của điện thoại Android, bằng những mã này bạn có thể truy cập vào hệ thống một cách nhanh nhất để xem những thông số của máy, pin, phiên bản Firmware, kiểm tra LCD, GPS, Wifi, Bluetooth,...

Các bạn hãy thử và khám phá nhé.


*#06# = IMEI number will be displayed.
*2767*3855# = Reset Phone factory.
*#*#4636#*#* = Phone and Battery information.
*#*#273282*255*663282*#*#* = All media file back-up code.
*#*#197328640#*#* = Service setting reset code.
*#*#1111#*#* = FTA software version.
*#*#1234#*#* = PDA and firmware version.
*#*#232339#*#* = Wireless LAN test code.
*#*#0842#*#* = Backlight and vibration test code.
*#12580*369# = Software and Hardware information.
*#*#2664#*#* = Touch screen test code.
*#9900# = System Dump Mode.
*#9090# = Diagnostic Configuration.
*#*#34971539#*#* = Camera Information.
*#872564# = USB Login Control.
*#301279# = HSDPA/HSUPA Control Menu.
*#7465625# = Phone lock status.
*#*#7780#*#* = Factory restore settings. The system will delete all data.
*2767*3855# = Factory format setting. All internal and external data can be deleted and firmware will be re-installed.
*#*#273283*255*663282*#*#* = File copy screen. All image, sound, video, voice memo can be backed up.
*#*#197328640#*#* = Service mode code. Different test and setting can be changed.
*#*#7594#*#* = Your end-call/power-button is becoming a direct power off button.
*#*#8255#*#* = G-talk service monitor code.
*#*#34971539#*#* = Camera information. The camera firmware update version do not use, because it will be closed of your camera function.

W-LAN, GPS and Bluetooth Test Codes:

*#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* OR *#*#528#*#* = W-LAN test code. Use the menu button to start test.
*#*#232338#*#* = WiFi Mac Address.
*#*#1472365#*#* = GPS Test.
*#*#1575#*#* = Another GPS Test Code.
*#*#232331#*#* = Bluetooth Test Code.
*#*#232337#*# = Bluetooth devices information.
*#*#0588#*#* = Proximity Sensor Test.
*#*#0*#*#* = LCD Test.
*#*#2663#*#* = Touch Screen Version.
*#*#0283#*#* = Packet Loop Back.
*#*#0673#*#* OR *#*#0289#*#* = Melody Test.
*#*#3264#*#* = RAM Version Test.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét