Hướng dẫn xem key kích hoạt trên Windows 10


Chào các bạn, hôm nay mình xin chỉ các bạn cách lấy key activate (mã kích hoạt) win 10 mà bạn đang sử dụng. Mình đã kiểm tra và lấy đúng mã của mình, mình cũng đã thử với các phiên bản dưới như là Win 7, 8 hay 8.1 đều hoạt động cả.

Tại sao lại cần phải tìm mã kích hoạt này? Rất đơn giản, nếu một ngày đẹp trời máy bạn gặp vấn đề, mà không thể sử dụng được, buộc lòng phải cài lại máy mới hoàn toàn, hoặc bạn xóa mất phân vùng chứa Win bản quyền không restore được, bạn phải cài đặt lại win, nhưng bạn lại đang sử dụng windows bản quyền, đây chính là cách đơn giản giúp bạn lưu lại key bản quyền của mình.

Các bạn mở Notepad (Windows + Rnotepad và nhấn Enter). Bạn dán đoạn bên dưới đây vào nhé:

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Trong hộp thoại Save, ở phần Save As Type các bạn chọn All files và lưu file này dưới đuôi .vbs nhé. Đặt tên tùy ý các bạn. Như mình đặt ở đây là keyfinder.vbs


Bây giờ chạy file vừa cài đặt và bạn sẽ nhận được một thông báo mã kích hoạt hiện tại mã bạn đang sử dụng. Copy nó và dán vào file text hoặc word cất vào 1 chỗ nhé.
Chúc các bạn thành công !

Đăng nhận xét

0 Nhận xét