Hướng dẫn đăng bài cho giao diện AMP


Trong bài viết này thật ra là mình chỉ lưu lại những gì mình đang sử dụng cho giao diện hiện tại thôi. Có gì lỡ quên thì có thể lục lại mà sử dụng.

Nên nếu bạn có lướt qua bài viết này thì bỏ qua nhé, và nếu bạn thấy có ích cho bạn thì cứ xem để tìm hiểu thêm nha.

- Hình ảnh chuẩn để làm hình đại diện đầu tiên phải có kích thước là 900x500 pixel.
- HÌNH ĐẦU TIÊN
<div class="thumb-post">
<noscript><img src="" alt="" width="650" height="600"/></noscript></div>
- ĐĂNG HÌNH
<div class="img-width-600 img-center">
<amp-img src="" alt="" on="tap:lightbox1" role="button" tabindex="0" layout="responsive" width="450" height="250"></amp-img></div>
+ Alt: mô tả hình ảnh.
+ Src: đường dẫn của hình ảnh.

- THAY ĐỔI ĐƯỜNG DẪN HÌNH
https://lh5.googleusercontent.com
- YOUTUBE
<amp-youtube width="480" height="270" layout="responsive" data-videoid="" autoplay> </amp-youtube>
Ví dụ: Youtube có link https://www.youtube.com/watch?v=qrV0DhHnMzs thì chỉ cần lấy ID là qrV0DhHnMzs đặt vào chỗ data-videoid="qrV0DhHnMzs" là được.

- BUTTON XEM MẪU VÀ TẢI VỀ
<div id="amp-button">
<a href="" class="green" target="_blank" rel="nofollow">Xem mẫu</a>      <a href="" class="orange" target="_blank" rel="nofollow">Tải về</a></div>
+ href: đường dẫn liên kết.
+ https://docs.google.com/uc?id=
+ Khoảng trắng: & nbsp;
+ Màu sắc: blue, green, red, orange, purple, yellow, pink, grey, turquoise, midnight, asbestos, dark.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét